Németországi cégalapítás - Leírások

A vállalatokra (társaságokra) vonatkozó szabályok az EU-ban rendkívül szerteágazóak. Az egységes belső piac zavartalan működésének biztosítására született szinte minden szabálya vállalati magatartásokat szabályozza. Az áruk, a szolgáltatások, a tőke szabad mozgásának és a letelepedés szabadságának elősegítése mind-mind az EU-n belüli, a tagállamok területén végzett gazdasági tevékenységet teszi szabaddá. Ennek a kiadványnak különböző fejezetei foglalkoznak a vállalatokat, német cégalapítókat érintő egyes speciális szabályozással, így ez a fejezet a vállalkozásokat megillető letelepedési szabadságot és a gazdasági társaságokra vonatkozó közösségi szabályozást ismerteti.

1. Alapfogalmak

Német cégalapítás: azon gazdálkodó szervezet vagy egyéb jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából.
Fióktelep: a külföldi vállalkozás (német cégalapítás) jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott olyan szervezeti egysége, amelyet önálló német cégalapítás formaként a belföldi a nyilvántartásban a külföldi vállalkozás fióktelepeként bejegyeztek.
Kereskedelmi képviselet: a külföldi vállalkozás, vállalkozási tevékenységet nem folytató, a belföldi német cégalapítás nyilvántartásba önálló német cégalapításformaként bejegyzett olyan szervezeti egysége, amely a szerződések közvetítésével, előkészítésével, az üzletfelek tájékoztatásával és a velük, való kapcsolattartással összefüggő feladatokat lát el.
A letelepedés szabadsága: a vállalatokat megillető jog leányvállalat, fióktelep és képviselet létesítése és igazgatása révén gazdasági tevékenység megkezdésére vagy folytatására.
Társaság: valamely tagállam polgári és kereskedelmi joga szerint létrejött társaság.

2. Jogszabályi környezet, mozgástér

A letelepedési jog magában foglalja az állampolgárok és a vállalkozások letelepedését és német cégalapítást . A munkavállalók, és a német cégalapítók szabad letelepedésével a személyek szabad áramlása fejezet foglalkozik. A német cégalapítókra vonatkozó letelepedési jog szabadságának biztosítása érdekében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy azok a gazdasági társaságok, amelyeket valamely tagállam rendelkezései szerint alapítottak, és amelyek alapszabály szerinti székhelye az Unión belül van, szabadon végezzenek gazdasági tevékenységet bármely tagállamban. Ez vonatkozik valamely tagállam területén bejegyzett társaságok fióktelepeire, német cégalapításra, ügynökségeire és leányvállalataira, sőt, egyszerű irodáira is, azzal a feltétellel, hogy azt a társaság saját személyzete vagy olyan független személy irányítja, aki a társaság nevében történő eljárásra állandó felhatalmazással rendelkezik.

Kiemelt szolgáltatásaink:
Németországban a Német és Németországi cégalapítás, Német vállalkozás management, legyen szó akár GbR, UG, GmbH, vagy AG cégformákról.